Home Nieuws Producten Safety Vision Merken Medewerkers Contact

Header_Cognex.jpg

Machine vision is een grote noemer voor vision sensors, vision systemen en 3d systemen. Al deze producten worden ingezet in uw productieproces om de kwaliteit en productiviteit te verbeteren terwijl de productiekosten dalen.

Vision Sensor Vision systeem 3D Laser profiler
IS_2000___achtergrond_site.png Untitled_achtergrond_website.png DS1000_left_achtergrond_website.jpg

 

De drie pijlers waarbij de Cognex machine vision products u kunnen helpen:
Optimaliseren van de kwaliteit door het inspecteren van producten tot het kleinste detail.

Minimaliseren van de productiefouten door deze error’s zo vroeg mogelijk in het proces te detecteren vooraleer we duizenden producten moeten schrappen

Maximaliseren van de machine efficiëntie door de inefficiënte stappen in het proces te identificeren en zo kunnen alle deze handelingen zo goed mogelijk ingeregeld worden.

Hiernaast zorgt het machine vision systeem ook voor een groot financieel voordeel. Zo moeten bepaalde onderdelen niet meer getest worden en voorkomt dit beschadiging van onderdelen en elimineert het onderhoudstijd en kosten. Bij controle van datum, lotcode, … voorkomt het visie systeem ook dat er foutieve producten worden uitgestuurd. Zo zullen ook de kosten van retour producten dalen.

Insight_2000_Explode_Options_REVISED_Additonal_Lens.png
De Flexibiliteit is ook een groot voordeel van de Cognex Vision sensoren en vision systemen. Dit uit zich met de verwisselbare verlichting en lenzen. Dit maakt het eenvoudig de sensor aan te passen aan een andere toepassing of om testen uit te voeren bij het begin van de vision toepassing.

De krachtige geïntegreerde verlichting maakt robuuste vision inspection onder de zwaarste omstandigheden mogelijk zonder de noodzaak van dure externe verlichting.

Strategische sterke punten

Tools

Uw betrouwbaarheid van uw vision toepassing hangt af van de juiste keuze van het toestel en de tools die hierbij beschikbaar zijn. Hieronder een greep uit de mogelijkheden.

Patternmatching.png Color.png
Geometry.png OCR_max_2.png
image_filtering.png 11111111112.png

Naast deze tools zijn er nog vele mogelijkheden zoals o.a. Blobs, Inspectedge, Surface inspection, … .

Toepassingen

Toepassingen_1.png

Hieronder kan u nog de introductievideo's van de vision sensors en vision systemen bekijken van Cognex.
indien u vragen heeft omtrent de producten of een toepassing kan u ons steeds contacteren.